Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která odnímají teplo okolnímu prostředí, převádějí jej na vyšší teplotní hladinu a předávají ho cíleně pro potřeby vytápění a ohřevu topné vody.

Funkce tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení které umí získat teplo z nízkopotencionálního zdroje. Nízkopotencionálním zdrojem může být vnější vzduch, voda nebo zemský povrch.

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda využívá teplo z okolního vzduchu, je opatřeno výkonným kompresorem, pomocí kterého je v hermeticky uzavřeném okruhu chladivo stlačováno a posléze expandováno. Přitom se využívá výhodných vlastností chladícího média, v našem případě se jedná o ekologické chladivo R407 nebo R 410. Na vstupní straně (venkovní jednotka a její výparník) je pomocí ventilátoru venkovní vzduch proháněn přes teplosměnou plochu výparníku. V něm koluje chladivo, které prošlo expanzním ventilem a prudce se ochlazuje na teplotu, která je nižší než teplota okolního vzduchu. Chladivo se ve výparníku ohřeje (např. z mínus 20 °C na mínus 10°C) a toto získané teplo je uloženo v chladivu a dále je kompresorem "stlačeno" a distribuováno do kondenzátoru (vnitřní jednotky). Ve vnitřní jednotce v měděném kondenzátoru chladivo kondenzuje a tím předává teplo do topného média (topná voda). Zkondenzované chladivo pak míří do expanzního ventilu a celý cyklus se neustále opakuje.

Tepelná čerpadla mohou být připojena k různým topným systémům (radiátory, podlahové, stropní a stěnové vytápění, konvektory, fan-coily apod.) v kombinaci s dalšími tepelnými zdroji (tuhá paliva, plyn, olej, elektrokotle, solární panely apod.).